Vuoden 2018 aikana odotamme kaksi varsat/Under 2018 väntar vi två föl:

Cloudberry Cassandra - Vliedberg Farley

Klockas Indira - Salut III

 

 

22.7.2017 Wendi laitumella/Wendi på betet

Obs! Stall Vestergård äger rättigheterna till bilderna! Kopiering och användning av bilderna utan lov är förbjuden!

Huom! Stall Vestergård omistaa oikeukset kuveista! Kuvien käyttäminen ja kopiointi ilman lupaa on kielletty!